Інформація для батьків

 

Важливим аспектом управлінської діяльності адміністрації Запорізької школи-інтернату № 1 є організація корекційно-розвиткової та реабілітаційної роботи з учнями, які мають особливі потреби.

Вона передбачена розділом річного плану «Охорона, зміцнення здоров’я та реабілітація учнів», який містить заходи з медичної реабілітації та лікувально-профілактичної роботи, психолого-педагогічної, фізичної, фізкультурно-спортивної, соціальної та побутової реабілітації, організації харчування.

Корекційно-розвиткові заняття охоплюють пізнавальну, емоційну, мотиваційну та поведінкову сфери розвитку учнів з особливими потребами. Здійснюються вони за допомогою таких методів:

·     бесіда, обговорення, переконання, розгляд проблемних ситуацій (групова та індивідуальна психокорекція);

·     арт-терапія емоційних розладів, лялькотерапія і казкотерапія;

·     ігрова психокорекція поведінки та навичок спілкування, сюжетно-рольові ігри;

·     мімічні та пантомімічні етюди;

·     інтелектуальні вправи, головоломки, конструкторські ігри;

·     вправи з розвитку дрібної моторики, тілесної регуляції, руханки.

Розвиток соціального інтелекту містить такі аспекти:

·     вміння передбачати наслідки поведінки, спираючись на розуміння почуттів, думок, намірів учасників комунікації;

·     здібність правильно оцінювати стани, почуття, наміри людей за їх невербальними проявами;

·     рівень мовленнєвої експресії (чутливість до характеру і мовленнєвих відтінків);

·     здатність аналізувати важкі ситуації взаємодії людей, знаходити причини певної поведінки.

Заняття із соціально-побутової орієнтації сприяють соціальній адаптації учнів та набуттю ними навичок самообслуговування.

Школа-інтернат має сучасний логопедичний пункт. За допомогою логопедичного масажу, слухомовного комп’ютерного тренажера, апарата для корекції заїкування, музичних інструментів для логоритміки коригуються мовні порушення у дітей з особливими потребами.

 Кабінети лікувальної фізичної культури обладнані сучасними тренажерами, спеціальним приладдям для корекції рухової активності дітей із важкими порушеннями опорно-рухового апарату.

Проводити якісну медичну реабілітацію дозволяють кабінети фізіолікування, масажу та теплолікування, кисневі коктейлі.

Успіх навчання і корекційно-виховної роботи учнів із психофізичними вадами залежить від правильної організації та здійснення медичного супроводу, а вдале проведення лікувально-профілактичних заходів — від скоординованої діяльності медичних працівників і педагогічного колективу.