Атестація педагогічних працівників школи-інтернату

Вирішити актуальні питання підвищення фахового рівня педагогів покликана курсова перепідготовка та атестація.

Протягом 2016-2017 навчального року пройшли курсову перепідготовку на базі Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 14 педагогів. Два вчителя отримали другу вищу педагогічну освіту «Корекційна педагогіка», один вчитель ЛФК – «Реабілітаційна педагогіка», один вихователь отримала вищу педагогічну освіту «Початкова школа», продовжують навчання у ВНЗ педагогічного спрямування чотири педагоги. Атестація педагогічних працівників Запорізької школи-інтернату № 1 у 2016-2017 навчальному році проводилась згідно з «Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників» (наказ МОН від 06.10.2010 № 930 із змінами) та планом заходів школи-інтернату з її проведення.

Завдання атестації : активізація творчої професійної діяльності вчителів та вихователів, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, підвищення відповідальності педагогічних працівників за результати навчання і виховання учнів. Атестація спрямована на оцінку досягнень педагогічного працівника у його діяльності, на заохочення його успіхів у справі освіти, виховання і розвитку учнів.

Вчителі брали активну участь у загальношкільних, міських та обласних заходах, позакласних заходах, присвячених пам’ятним датам, випускали листівки, оформлювали стенди тощо.

Вся робота закладу з атестації здійснюється на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації та педагогічної майстерності педагогів шляхом відвідування уроків, виховних заходів, впровадження критеріїв рейтингового оцінювання діяльності педагога у міжатестаційний період.

Атестації педагогічних працівників 2016-2017  навчального року підлягало вісім педагогів. На підставі рішень атестаційної комісії школи-інтернату:

–         присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»:

вчителю індивідуального навчання Завалій Світлані Юріївні;

педагогу-організатору Завалій Світлані Юріївні;

вчителю індивідуального навчання Олійник Ларисі Георгіївні;

вихователю Олійник Ларисі Георгіївні;

вчителю індивідуального навчання Друзєвій Олені Миколаївні;

вихователю Друзєвій Олені Миколаївні.

–         визнано такими, що відповідають раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям:

«спеціаліст» вчитель музичного мистецтва Підгорна Наталія Михайлівна;

«спеціаліст» вихователь Шарабуряк Олена Алефтинівна;

«спеціаліст першої категорії» вихователь Стефанова Людмила Леонідівна.

         На підставі рішень атестаційної комісії Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА від 07.04.17, 14.04.17 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»  Черненко Людмилі Іванівні; визнано такою, що відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання “старший учитель” вчителю математики Воронцовій Світлані Петрівні; визнано такою, що відповідає раніше присвоєному педагогічному званню “вихователь-методист” Шарабуряк Олена Алефтинівна.

В методичному кабінеті школи оформлено куточок атестації, де зберігаються всі необхідні матеріали з атестації. За наслідками атестації видано наказ директора від 22.03.2017 № 124 “Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2016-2017 навчальному році”