Робота з учнями, які навчаються за індивідуальною формою

Протягом 2016-2017 навчального року індивідуальною формою навчання було охоплено 24 учні. Відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання індивідуальними навчальними планами передбачено викладання всіх предметів інваріантної складової із розрахунку: підготовчий-4 класи – 10 годин на тиждень, 5-9 класи – 14 годин на тиждень, 10-12 класи – 16 годин на тиждень.

13 квітня 2017 року було проведено виїзне засідання обласної психолого-медико-педагогічної консультації, на якому проходили обстеження 6 учнів, які навчаються за індивідуальною формою, з метою перегляду їх програми навчання.  4-м учням програма змінена, 1-й учениці залишена без змін, 1 учень направлений до соціальних служб.

Організація індивідуальної форми навчання здійснювалась на підставі наказів директора від 01.09.2016 № 161 та від 27.10.2016 № 212 «Про організацію навчання учнів за індивідуальною формою».

Питання стану організації навчання за індивідуальною формою стояло на внутрішньому шкільному контролі, про що складено відповідні довідки та наказ. Під час перевірки вивчались робочі та контрольні зошити учнів, альбоми для малювання, практичні роботи та поробки, щоденники, журнали індивідуального навчання.

Встановлено, що усі предмети викладаються згідно з навчальними планами та за програмами, затвердженими МОН України. Календарно-тематичні плани вчителів відповідають вимогам, містять у собі контрольні та практичні види робіт. Оцінювання знань, умінь та навичок учнів здійснюється на підставі критеріїв оцінювання із урахуванням психофізичних особливостей учнів. Тематичне, семестрове та річне оцінювання відповідає вимогам листа МОН України від 17.08.2016 № 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році».

Поряд із цим не усі вчителі використовують у своїй роботі інформаційно-комунікаційні технології.